RADONSANERING

TJÄNSTER

VENTILATION

Det finns olika metoder för det, bland annat radonsug och radonbrunn. Kombinera eventuellt med att förbättra byggnadens ventilation.

TÄTNING AV SPRICKOR

Täta sprickor och andra otätheter i husets grundkonstruktion. Detta utförs med injektering.

TÄTNING AV GENOMFÖRINGAR

Säker radontätning av allt från krypgrunder till golvvinklar och rörgenomföringar

RADONMÄTNING

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

TJÄNSTER

Brandtätning, radontätning, fogning samt injektering.
Viktigt att rätt radonåtgärd görs, då en felaktig åtgärd kan vara verkningslös eller förvärra problemet.

Brandtätning, radontätning, fogning samt injektering. Vi på PLEAB/radonservice kan möta dina krav på fogning, brandtätning och radontätning snabbt och professionellt. Vi är auktoriserade, via HILTI, svenska strålsäkerhetsmyndigheten. Brandtätning behövs i alla byggnader även om kraven kan vara lite olika beroende på brandklass. Vi tätar utifrån Brandmyndighetens krav, och arbetet innebär att skapa täta celler så att eld och rök inte kan sprida sig. Bland annat tätar man med brandsäker massa i hål efter kablar och ventilationsrör. Byggnader kan också behöva tätas mot radon som läcker in i huset. Radonläckage ordnar vi med säker radontätning av allt från krypgrunder till golvvinklar och rörgenomföringar, inkl. montering eller komplettering av ventilationen. Byggfogning utför vi av alla sorter – entrépartier, dörrar, våtutrymmen, parkett, sten- eller glasfasader, granit och marmor. Injektering av sprickor i berg och betong. Kristallisering av betong mot vatteninträngning.

  • VENTILATION
  • TÄTNING GENOMFÖRINGAR
  • TÄTNING SPRICKOR
  • RADONMÄTNING

RADON

länkar

KONTAKT